Plena ciutadania

PER COMBATRE EL RACISME I LA DESIGUALTAT

Foto de Valeria Fioranti

migracions internacionals

pel dret a migrar i a no migrar

Investigació i acció

per reformular les polítiques públiques

INFÀNCIA I JOVENTUT

DRETS, PROTECCIÓ I IGUALTAT EDUCATIVA

DRET D'ASIL

Reconeixement, resiliència i cohesió social

+

Migracions internacionals i asil

Estudiem les migracions internacionals en el marc de la globalització com un repte de les societats contemporànies apostant per la plena ciutadania.

Infància i joventut

Treballar pels drets de la infància i juventut és una prioritat per construir una sociedad igualitària.

Desigualtat de gènere

La feminització de les migracions és conseqüència de la desigualtat de génere a escala global.

Polítiques públiques

Les polítiques públiques són una eina indispensable per revertir la desigualtat en totes les seves dimensions.

EUROPA SENSE MURS

Recerca, formació i acció.

Som una entitat que treballa en xarxa amb entitats i municipis d’Espanya i Europa promovent projectes de recerca aplicada, formació, incidència i sensibilització per a la millora de les polítiques públiques en el camp de les migracions internacionals, génere, infància i joventut. Som un equip de treball de professionals de diferents especialitats de les ciències socials, jurídiques i humanitats. Tenim la convicció que la investigació social i l’acció van de la mà per reformular les polítiques públiques des de el compromís crític, i així afrontar els grans reptes de les societats contemporànies com el racisme, la pobresa i la desigualtat. Per aixó, treballem per la plena ciutadania en totes les seves dimensions i creiem en un projecte de ciutadania europea com a model de pau, benestar i igualtat.

Treballem amb