Migració forçada del Triangle Nord

Investigació, formació i sensibilització sobre la migració forçada del Triangle Nord a Catalunya.

El Triangle Nord d’Amèrica Central (integrat per Guatemala, Hondures i El Salvador) és una regió on actualment el nivell de violència és dels més alts del món. La població d’aquests països fuig terroritzada per por, amenaces o persecució directa per part de les maras, organitzacions criminals que controlen comunitats i pobles. La majoria de migrants i refugiats centreamericans es dirigeixen a Mèxic i als Estats Units, però també a Espanya, ja que resulta una destinació més segur. Segons les dades del Ministeri de l’Interior, el 2016 El Salvador va ser el tercer col·lectiu de sol·licitants d’asil de Catalunya. A la ciutat de Barcelona, ​​Hondures és el col·lectiu llatinoamericà que més va créixer en els últims anys i actualment hi ha més de 9000 persones empadronades. Tant ACNUR com la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR), han mostrat la seva preocupació per l’increment de desplaçats i refugiats del Triangle Nord, i per la falta de reconeixement del dret d’asil a les víctimes de maras a Espanya.

El nostre projecte es basa en una investigació qualitativa de la població d’Hondures i El Salvador a Catalunya, per visibilitzar les causes de la migració i analitzar-ne les trajectòries sociolaborals. Tot i que al 2018 la premsa va començar a realitzar seguiment de les caravanes de migrants centreamericans, creiem que la situació del Triangle Nord encara és poc divulgada en els mitjans de comunicació d’Europa del sud i no s’analitza el context sociohistòric pel qual la gent porta migrant més de 20 anys. Catalunya és una destinació on aquesta població sol·licita asil, busca feina i teixeix xarxes socials, pel que creiem necessari conèixer més a fons la situació actual del Triangle Nord d’Amèrica Central, entendre la violència estructural que es viu, les causes de la migració i trajectòries migratòries de les persones que arriben aquí. Per a això vam idear un projecte d’investigació i formació, comptant amb la participació de persones refugiades per violència, d’Hondures i El Salvador. Les primeres formacions es van dur a terme a la ciutat del Prat, ia la ciutat de Barcelona, ​​organitzades per l’Ajuntament del Prat i la Fundació FICAT, respectivament. En ambdues formacions va participar María Elena Henriquez, refugiada del Salvador en 1989 per la guerra civil, i persones que han arribat refugiades recentment com a testimonis per explicar la violència de les maras.

Skills

Posted on

Desembre 2, 2018